Корнілович Борис Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Корнілович Борис Юрійович

КОРНІЛО́ВИЧ Борис Юрійович (15. 08. 1950, Київ – 26. 08. 2021, там само) – хімік. Син Ю. Корніловича. Д-р хім. н. (1992), проф. (2002), чл.-кор. НАНУ (2003). Закін. Київ. політех. ін-т (1973). Відтоді працював в Ін-ті колоїд. хімії та хімії води НАНУ (Київ): 1983–88 – вчений секр., 1989–2007 – заст. дир. з наук. роботи та зав. відділу радіохімії та екології. Від 2005 – зав. каф. хім. технології кераміки та скла Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т», водночас від 2007 – зав. відділу екол. хімії Ін-ту сорбції та проблем ендо­екології НАНУ (Київ). Фахівець галузі хімії довкілля, фіз.-хім. аспектів радіохі­мії, колоїд. хімії та хімії поверх­­ні силікатів, створення нових не­­орган. матеріалів для видалення токсикантів із рідких середо­­вищ та розробки комплекс. тех­­нологій очищення забруднених вод та ґрунтів. Вивчив взаємодію природ. і техноген. радіонук­­лідів з орган. та неорган. компонентами ґрунтів і на цій основі подав фіз.-хім. обґрунтування механізму їхньої сорбції та уточ­­нені уявлення про шляхи міграції цих радіонуклідів у навколиш. середовищі. Дослідив структур­­ні зміни, що відбуваються у силікатах і карбонатах у результаті здійснення різного роду фіз. впливів (мех.-хім., термічна та ін. активації) і встановив взаємо­­зв'язок між цими змінами та їхньою реакцій. здатністю з метою цілеспрямов. регулювання кінцевих фіз.-хім. властивостей. Розробив нові технології (на ба­­зі ефектив. неорган. матеріалів і реагентів) очищення забруднених природ. та стіч. вод, обґрунтувавши застосування широкого спектра сучас. методів водоочищення (мембран., ре­а­­гент., електрохім. та ін.) для видалення із забруднених вод ра­­діоактив. домішок різного радіо­нуклід. складу.

Пр.: Структура и поверхностные свойства механохимически активи­­ро­­ванных силикатов и карбонатов. К., 1994; Защита водного басейна от ра­­диоактивных загрязнений // ХТВ. 1998. Т. 20, № 1; Влияние гуминовых веществ на сорбцию 137Сs минеральными компонентами почв // Радиохимия. 2000. Т. 42, № 1 (спів­авт.); Некоторые аспекты развития прикладной радиохимии и радиоэкологии // УХЖ. 2006. Т. 72, № 5; Колоїдно-хімічні властивості дисперсій на основі шаруватих силікатів для отримання високо порис­­тих склокерамічних матеріалів // Доп. НАНУ. 2010. № 6 (спів­авт.); Electro­­re­­mediation of contaminated soils under nonstationary and nonuniform conditi­­ons // Colloids and Surfaces. 2010. Vol. 360 (спів­авт.); Еколого-хімічні проб­­леми видобутку та перероблення уранової сировини // Вісн. НАНУ. 2010. № 10 (спів­авт.).

Літ.: 60-річчя члена-кореспондента НАН України Б. Ю. Корніловича // Вісн. НАНУ. 2010. № 8.

І. А. Ковальчук


Покликання на статтю