Корнільєв Енгель Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Корнільєв Енгель Андрійович

КОРНІ́ЛЬЄВ Енгель Андріанович (05. 02. 1935, м. Єйськ, нині Краснодар. краю, РФ) – фахівець у галузі радіолокації. Д-р тех. н. (1972), проф. (1973). Закін. Ленінгр. ін-т авіац. приладобудування (нині С.-Пе­тербург, 1958), де відтоді й працював; від 1965 – у Міжнар. ун-ті цивіл. авіації (Київ): 1973–89 – зав. каф. радіоприймал. пристроїв, 1989–99 – зав. каф. автоматизації приймання й обробки інформації. Від 1999 – на пенсії. Осн. напрям наук. дослідж. – синтез, аналіз і тех. реа­­лізація адаптивно-непарамет­­рич. алгоритмів статист. оброблення сигналів.

Пр.: Непараметрическое обнаруже­­ние гауссовых сигналов на фоне шума и хаотической импульсной помехи // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 1973. Т. 16, № 12 (спів­авт.); Экстраполяция нестационарных, случайных последовательностей по методу максимального правдоподобия // Осн. вопр. тео­­рии и практики надежности. Москва, 1975 (спів­авт.); Устойчивые алгорит­­мы в автоматизированных системах обработки информации. К., 1989; Математичні моделі в обрахунках на ЕОМ. К., 1995 (спів­авт.).

Є. С. Сікорський


Покликання на статтю