Коробочка Олександр Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Коробочка Олександр Миколайович

КОРО́БОЧКА Олександр Миколайович (01. 01. 1953, м. Алі-Байрамни, Азербайджан) – фахівець у галузі інженерної екології. Д-р тех. н. (1995), проф. (2000). Закін. Дніпродзерж. індустр. ін-т (Дніпроп. обл., 1975), де й працює (нині тех. ун-т): від 1998 – зав. каф. автомобілів і автомобіл. госп-ва, водночас 1996–98 – декан мех. ф-ту, 1998–2008 – проректор з навч. роботи, від 2008 – ректор. Розробляє екологічно чисті технології експлуатації водних мастильно-охолоджуючих рідин для мех. цехів маш.-буд. підпр-в.

Пр.: Теплові процеси при механічній обробці матеріалів різанням: Підруч. К., 1993; Прогресивні засоби знешкодження МОР. К., 1994; Основи роз­­рахунків, проектування і експлуатації технологічного обладнання для автомобільного транс­порту: Навч. посіб. Дніпродзержинськ, 2007; Ефективні ма­­теріали і покриття при виготовленні та відновленні деталей автомобілів: Навч. посіб. Дніпродзержинськ, 2008; Введення в технологічні процеси на автомобільному транс­порті: Навч. посіб. Дніпродзержинськ, 2009; Ресурсозбе­­рігаючі технології технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Дніпродзержинськ, 2009 (усі – спів­авт.).

О. Г. Чернега

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. Г. Чернега . Коробочка Олександр Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5906 (дата звернення: 04.08.2021)