Коробчанський Володимир Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Коробчанський Володимир Олексійович

КОРОБЧА́НСЬКИЙ Володимир Олексійович (22. 03. 1959, Харків) – лікар-гі­­гієніст. Д-р мед. н. (1998), проф. (2002). Закін. Харків. мед. ін-т (1982), де відтоді й працює (ни­­ні ун-т): зав. центр. н.-д. лаб. (1993–2002), каф. заг. гігієни та екології № 1 (від 2002). Наук. дослідж. з профілакт. медицини, заг. і мед. екології. Вивчає проблеми гігієн. діагностики та про­­філактики донозол. станів. Спів­­укладач укр.-рос. тлумач. словника «Психогігієна» (Х., 2008).

Пр.: Гигиенические принципы моде­­лирования системы «подросток–учеб­­но-производственная среда» как фактора, определяющего процесс системогенеза при освоении профессии // Вест. проблем биологии и медицины. 1997. Вып. 17; Физиолого-гигиеничес­­кие аспекты оценки и прогнозирования состояния здоровья населения // Довкілля та здоров'я. 1999. № 3(10) (спів­авт.); Системогенез жизнедеятель­­ности: гигиенические и экологические аспекты. Х., 2005; Гігієнічна психодіа­гностика донозологічних станів у підлітковому та юнацькому віці. Х., 2005; Hygiene and Ecology. Vinnitsa, 2009 (спів­авт.).

Літ.: Вчені Харківського державного медичного університету (1805–2005). Б. м. р.; Історія ХДМУ.

В. В. Бойко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. В. Бойко . Коробчанський Володимир Олексійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5907 (дата звернення: 23.10.2021)