Лукасевич Євмен Кирилович — Енциклопедія Сучасної України

Лукасевич Євмен Кирилович

ЛУКАСЕ́ВИЧ Євмен Кирилович (26. 12. 1871, с. Біла, нині Чортків. р-ну Терноп. обл. – 20. 12. 1929, Варшава) – лікар-педіатр, громадський діяч. Дійс. чл. НТШ. Учасник 1-ї світ. вій­ни. Навч. в Укр. академ. г-зії у Львові, г-зіях Станіслава (нині Івано-Франківськ) та Тернополя, Львів. і Віден. (відрахов. за участь у студент. виступах) ун-тах, закін. Цюрих. ун-т. 1900 переїхав до Києва. 1905 нострифікував диплом у Харків. ун-ті. Займався лікар. практикою у Києві. Брав участь у діяльності громад. орг-цій (Укр. клуб, т-во «Просвіта» та ін.). Від 1907 – чл. мед. секції УНТ, 1917 став співорганізатором та заст. голови Всеукр. спілки лікарів. Ініціатор заснування і ред. часопису «Українські медичні вісти» (1918), який видавав влас. коштом. 1918 – співзасн. Укр. Червоного хреста (чл. ЦК). Від 1918 – радник при Мін-ві закордон. справ Української Держави. Відвідав зі спец. місією Швейцарію, уряд якої висловив готовність встановити з Україною дипломат. стосунки. За сприяння Л. у Берні та Лозанні франц. мовою видано низку істор. та етногр. праць про Украї­ну. 1920 перебував на еміграції у Чехо-Словаччині. Того ж року повернувся до Києва, був заст. Міністра закордон. справ. Згодом переїхав до м. Тарнув (Польща), займався орг-цією допомоги емігрантам. Від 1921 – у Варшаві. Виконував обов’язки Міністра і товариша Міністра нар. здоров’я й опікування УНР в екзилі, займався лікар. практикою, видавав г. «Українська трибуна», був скарбником і головою гуманітар. секції Укр. ЦК, допомагав матеріально укр. орг-ціям. Чл. Укр. лікар. т-ва у Львові (від 1924). Наук. дослідж. присвяч. питанням мед. термінології та мед. етнографії. Видав «Анатомичний словник. Матеріяли» (Л., 1926), у рукописах залишилися «Nomina anatomica – українсько-латинський словник», «Матеріали до підручного російсько-українського словника», «Матеріали до медичного українського словника», праці з мед. етнографії «Патогенеза і терапія дитячих недуг в розумінню українського народу», «Містицизм і демонольоґія в народній педіятрії», підручник «Анатомія. Повний курс» та низка навч. посібників.

Пр.: Як доглядати діток-немовлят. К.; Варшава, 1922; Душевне життя немовлятка // Віст. Спілки лікар. помічників на еміграції. Каліш, 1923. Ч. 2; Санітарний стан на Україні // Там само; Охорона материнства // УМВ. 1924. Ч. 2; Термінологічні проблєми // ЛВ. 1927. Ч. 1–2.

Літ.: Куровець І. Чільний діяч і лікар (Некролог) // Діло. Л., 1929, 27 груд.; Лукасевич Л. Роздуми на схилку життя. Нью-Йорк; Бавнд-Брук, 1982; Ганітке­вич Я. В. Євмен Лукасевич – український лікар, науковець-педіатр, громадсько-політичний діяч (До 130-річчя від дня народж.) // Acta Medica Leo­poliensia. 2002. Т. 8, № 2; Його ж. Українські лікарі-вчені першої половини XX століття та їхні наукові школи: Біогр. нариси та бібліо­графія. Л., 2002; Пундій.

ДА: Держ. істор. арх. у Львові. Ф. 309, оп. 2, спр. 88–89.

Я. В. Ганіткевич, О. М. Ціборовський


Покликання на статтю
Я. В. Ганіткевич, О. М. Ціборовський . Лукасевич Євмен Кирилович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=59097 (дата звернення: 18.10.2021)