Лукін Юхим Юдович — Енциклопедія Сучасної України

Лукін Юхим Юдович

ЛУКІ́Н Юхим Юдович (25. 09(08. 10). 1904, м. Новогеоргіївськ Херсон. губ., нині затопл. водами Кременчуц. водосховища – 22. 11. 1999, Харків) – зоолог, гідробіолог, еколог. Батько О. Лукіна. Д-р біол. н. (1942), проф. (1943). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. ІНО (1926), де й працював до 1929. У 1929–37 – ст. н. с. сектору теорії еволюції та генетики Зоол.-біол. ін-ту при Харків. ун-ті; 1937–83 – зав. каф. зоології та дарвінізму Харків. зоовет. ін-ту (з перервою; створив при ньому зоол. музей); 1942–44 – проф., зав. каф. заг. зоології Томського ун-ту (РФ); 1944–48 – проф., зав. каф. гідробіології Харків. ун-ту. Наук. дослідж. із зоології безхребетних, гідробіології, теорії еволюції. Вивчав фауну водяних кліщів, екологію, систематику, філогенію й еволюцію п'явок Палеарктики, походження та чинники еволюції прісновод. фауни, геогр. закономірності мінливості організмів і внутр.-видової диференціації, умови виникнення ароморфозів, етапи прогресив. еволюції та заг. питання філогенії. Сформулював принцип заміни неспадк. змін (феноадаптацій) спадковими (геноадаптаціями) в процесі орган. еволюції з погляду природ. добору. Один із зачинателів гідробіол. моніторингу сан.-біол. стану природ. і штуч. континентал. водойм. Праці Л. з тео­рії еволюції відіграли вагому роль у боротьбі з ламаркізмом та ін. антидарвініст. поглядами. Зазнав переслідувань у роки лисенківщини та боротьби з космополітизмом. Здійснив низку експедицій, зокрема у Сибір, Закавказзя, Середню Азію. Автор підручника «Зоология» (Мос­ква, 1961; 1981; 1989), розділів про п'явок у вид. «Фауна Украї­ни» (т. 30, К., 1962), «Фауна прес­ных и солоноватых водоемов» (т. 1, Ленинград, 1975).

Пр.: К вопросу о факторах эволю­ции пресноводной фауны. Х., 1936; Дарвинизм и географические закономерности в изменении организмов. Мос­ква; Ленинград, 1940; Приспособитель­ные ненаследствен­ные изменения ор­ганизмов и их эволюционная судьба. Москва, 1941; К гидробиологической характеристике прудов. Х., 1954; Закономерности географической изменчивости организмов // Развитие эво­люц. теории в СССР. Ленинград, 1983; Фауна открытых вод Байкала, ее особенности и происхождение // ЗЖ. 1986. Вып. 5.

Літ.: Лукин А. Е. Контуры жизни и творчества зоолога Е. И. Лукина // Природа. 2005. № 4.

Л. П. Брагінський


Покликання на статтю