Коровін Іван Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Коровін Іван Петрович

КОРО́ВІН Іван Петрович (06(18). 01. 1865, с. Житниковське Перм. губ., Ро­­сія – 23. 07. 1927, Дніпропет­ровськ) – лікар-патологоанатом. Д-р медицини (1897). Закін. Томський ун-т (РФ, 1893). Від 1894 працював у Військ.-мед. академії у С.-Пе­тербурзі, водночас від 1895 – у психіатр. лікарні. Від 1917 – у Перм. ун-ті, де заснував каф. патол. анатомії і гістології, Патол.-анатом. ін-т, водночас – проф. каф. судової медицини. 1919–20 – у Томсь­­кому ун-ті; від 1923 – зав. каф. патол. анатомії, водночас – зав. каф. судової медицини Дніп­­роп. мед. ін-ту. За ред. К. видано пе­реклад з нім. мови праці П. Лан­ґерганса «Основы патологической анатомии» (С.-Пе­тер­­бург, 1898).

Пр.: К учению об актиномикозе у человека // Изв. Томского ун-та. 1892. Кн. 5; О происхождении внезапной смерти от причин, лежащих в сердце // Там само. 1894. Кн. 8; Краткий исторический очерк кафедры патологической анатомии при Императорс­кой военно-медицинской (бывшей ме­дико-хирургической) академии. С.-Пе­тербург, 1898.

Літ.: Профессора медицинского фа­­культета Императорского (государст­­венного) Томского университета – Томского медицинского института – Сибирского государственного универ­­ситета. 1878–2003: Биогр. слов. Т. 1. Томск, 2004.

І. С. Шпонька


Покликання на статтю