Коровін Михайло Каленикович — Енциклопедія Сучасної України

Коровін Михайло Каленикович

КОРО́ВІН Михайло Каленикович (07(19). 11. 1883, с. Сопич Черніг. губ., нині Глухів. р-ну Сум. обл. – 19. 02. 1956, м. Томськ, РФ) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1938, без захисту дис.). Засл. діяч н. і т. РРФСР (1941). Ленін. премія (1964, посмертно). Держ. нагороди СРСР. Закін. Томський технол. ін-т (1914), де відтоді й працював: 1921–48 – проф., зав. каф. істор. геології та палеонтології, 1922–25 – декан гірн., 1933–39 – геол.-розв. ф-тів, 1941–44 – зав. н.-д. сектору. Водночас 1918–30 – у Том­­ському ун-ті: 1921–30 – проф. каф. гео­логії. 1939–44 – відп. ред. «Изв. Томского технол. ин-та». Був співробітником Сибір. геол. ком-ту, а також низки геол. трестів і управлінь. 1944–56 – заст. дир. Гірн.-геол. ін-ту Зх.-Сибір. філії АН СРСР (Томськ). Один із організаторів Зх.-Сибір. філії АН СРСР і геол. служби в Зх. Сибіру. Провадив пошуки в Іркут., Канському, Чулимо-Єнисей. і Тунгус. вугленос. р-нах, ви­­явив і обґрунтував їхнє пром. значення. Здійснював дослідж. також у Кузнец. і Мінусін. вугіл. басейнах. Вивчав геол. будову Іркут. і Томської обл., відкрив Усол. соленосне родовище. Роз­­робив схему тектон. будови Зх. Сибіру в зв'язку з проблемою нафтоносності цієї території.

Пр.: Черемховский каменноуголь­­ный район // Изв. Сибир. отделения Геолко­­ма. 1922. Т. 2, вып. 4; Очерк геологического строения и полезных иско­­пае­­мых Томского округа // Тр. Об-ва изуче­ния Томского края. Томск, 1927; Исто­­рическая геология: Учеб. Москва, 1941; Новая позднепалеозойская Обь-Ени­­сейская складчатая зона Западной Си­­бири // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1945. № 6; Перспективы нефтеносности Западной Сибири. Новосибирск, 1945; О тектонической природе палеозойского фундамента Западно-Сибирской рав­­нины // Вопр. геологии Азии. 1954. Т. 1; Перспективы нефтеносности Западной Сибири // Геология нефте- и угленос­­ных областей Сибири. Новосибирск, 1985.

М. Я. Худобець

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. Я. Худобець . Коровін Михайло Каленикович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5924 (дата звернення: 25.10.2021)