Коровін Олександр Вадимович — Енциклопедія Сучасної України

Коровін Олександр Вадимович

КОРО́ВІН Олександр Вадимович (02. 09. 1973, Львів) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2014). Закін. Держ. ун-т «Львів. політехніка» (1995), де відтоді й працював. Від 1998 – в Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ (Київ): від 2007 – ст. н. с. відділу поляритон. електроніки. Наук. дослідження: особливості силь­ної взаємодії світла з газом віль­них електронів у твердих тілах в умовах збудження локалізов. електромагніт. хвиль різної при­роди (локал. плазмонні збуджен­ня, поверхневі плазмон-поляритони, хвилеводні та фотонні моди) в просторово-неоднорід. нанорозмір. плазмонно-фотон. структурах.

Пр.: High light transmission through thin absorptive corrugated films // Opt. Lett. 2008. Vol. 33, № 9 (співавт.); Hybrid Colloidal Plasmonic-Photonic Crystals // Advanced Materials. 2011. Vol. 23, № 22–23 (співавт.); Electromagnetic waves refraction on the interface of transparent with absorptive right or left-handed me­dia // Applied Physics A. 2011. Vol. 103 (співавт.); Extremely long range surface polaritons in a thin corrugated metal film // Optics Communications. 2012. Vol. 285, № 24; Noninvasive manipulation of the optical response of opal photonic crys­tals // Phys. Rev. B. 2013. Vol. 88 (спів­авт.).

В. М. Томашик

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю