Коровін Юрій Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Коровін Юрій Федорович

КОРО́ВІН Юрій Федорович (19. 03. 1932, м. Киштим Челябін. обл., РФ) – фахівець у галузі хімії та металургії кольорових і рідкісних ме­­талів. Д-р тех. н. (1990), проф. (2002). Держ. премії СРСР (1978), УРСР (1981), України (1994) у галузі н. і т. Закін. Урал. політех. ін-т (1955, м. Свердловськ, нині Єкатеринбург, РФ). Працював 1955–99 у ВО «Придніпров. хім. з-д» (м. Дніпродзержинськ Дніп­­роп. обл.): 1975–99 – дир., 1999–2004 – дир. наук.-тех. центру кольор. металів Придніпров. гідрометалург. з-ду, який виник на базі ВО «Придніпров. хім. з-д». Від 2005 – зав. каф. екології та охорони навколиш. середовища Дніпродзерж. тех. ун-ту; водночас від 2002 – проф. каф. збагачення Нац. гірн. ун-ту (Дніпропетровськ). Наук. дослідження: синтез синтет. іонітів та адсорбентів, використання їх у гідрометалургії рідкіс., благород. і радіоактив. металів, мед. практиці; гідрометалургія та ме­­талургія радіоактив. і благород. металів.

Пр.: Синтез новых сорбентов на ос­­нове сополимера стирола и дивинилбензола и трубутилфостафа // Тр. Моск. хим.-технол. ин-та. 1977. № 97 (спів­авт.); Экстракция скандия ТВ ЭКС – ДИО МФ и солянокислых сред // УХЖ. 1996. т. 62, № 5; Сорбционные мате­­риа­­лы для извлечения скандия из кис­­лых сред // Вопр. химии и хим. технологии. 2008. № 2 (спів­авт.); Применение анионитов для утилизации йода в технологии циркония // Сб. науч. тр. Днепродзерж. тех. ун-та. 2009. Вып. 3(13) (спів­авт.).

Ю. І. Кузовов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Ю. І. Кузовов . Коровін Юрій Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5931 (дата звернення: 25.10.2021)