Луцик Олександр Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Луцик Олександр Дмитрович

ЛУ́ЦИК Олександр Дмитрович (02. 05. 1954, Львів) – гістолог, ембріолог. Син Д. Луцика та Л. Луцик-Кордовської, брат Максима і Богдана Луциків. Д-р мед. н. (1989), проф. (1992). Держ. пре­мія України в галузі н. і т. (1994). Закін. Львів. мед. ін-т (1977). Працював 1978–80 н. с. Львів. НДІ туберкульозу; від 1980 – у Львів. мед. ун-ті: від 1989 – зав. каф. гістології та ембріології, водночас 1997–2000 – проректор з міжнар. зв'язків, 2000–14 – з наук. роботи. Наук. дослідження: застосування методів лектин. гістохімії для селектив. виявлення окремих популяцій клітин, вивчення закономірностей експонування і перерозподілу глікополімерів у процесі ембріогенезу, при деяких патол. станах організму (ендокринопатії, неоплазії та ін.), історія мед. науки та освіти. Співавтор підручника «Гістологія людини» (Л., 1992; 1993; К., 2003; 2010; 2013; 2014), укр. списку термінів «Між­народної гістологічної номенклатури» (Л., 1993; 2001; К., 2010), «Атласу мікроанатомії ор­ганів ротової порожнини» (Л., 1999). Автор низки статей в ЕСУ.

Пр.: Лектины. Л., 1981; Лектины в ги­стохимии. Л., 1989; Гетерогенність деяких клітинних популяцій щура, виявлена методами лектиногістохімії // Acta Medica Leopoliensia. 1997. № 1–2; Structural, functional and lectin histo­chemical characteristics of rat ovaries and endometrium in experimental hyper- and hypothyroidism // Folia Histochemica et Cytobiologica. 2012. № 50(3); Diabetic alteration versus postnatal maturation of rat kidney glycoconjugates: comparative detection by lectin probes // Там само. 2013. № 51(1); усі – спів­авт.

Літ.: Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах. Л., 2004; Професори ЛНМУ.

А. М. Ященко


Покликання на статтю