Корогодський Роман Миронович — Енциклопедія Сучасної України

Корогодський Роман Миронович

КОРОГО́ДСЬКИЙ Роман Миронович (03. 11. 1933, Київ – 15. 06. 2005, Львів) – літературо- та кінознавець, письменник, культуролог, видавець. Чл. НСКінУ (1988), АУП (2000). Закін. Київ. ун-т (1956). Працював мистецтво­знавцем Головфарфорфаянсу (Київ, 1956–59). Ста­­новленню К. як укр. літератора, культуролога сприяло знайомство із В. Некрасовим і С. Параджановим, спілкування з шіст­­десятниками. Від 1962 публікував кінознавчі статті. 1963 за орг-цію вечора до 50-річчя від дня смерті Лесі Українки звільнений з роботи. 1966–68 – зав. відділу реклами вид-ва «Мистецтво» (Київ). 1968 підписався під «Листом 139-ти» проти арештів молодої інтелігенції, потра­­пив під нагляд КДБ. Працював мистецтвознавцем Центр. худож.-експерим. лаб. (1969–70); зав. наук.-реставрац. відділу Упр. реставрац.-буд. робіт при Т-ві охорони пам'яток історії та арх-ри УРСР; від 1977 – н. с. відділу інформації та публікації документів ЦДАМЛМ. Водночас очо­­лював Київ. філію вид-ва «Фоліо» (1994–96), вид-ва «Час» (1996–99) і «Гелікон» (1999–2005). Написав сценарії д/ф «Анатолій Петрицький» (1970), «Гаврилен­­ко – образ світлий» (спільно з А. Ящишиним, 1987, Київ. студія хронік.-докум. фільмів), «І прав­­да нас вільними зробить» (спіль­­но з В. Кузнецовим, 1989), «Укра­­їнці. Любов» (1992; обидва – «Київнаукфільм»). Упорядник кн. «Сергій Параджанов: Злет. Трагедія. Вічність» (1994), «Дов­женко в полоні: Книга архівних документів» (2000), «Юрій Луць­­кий: З двох світів» (2002; усі – Київ). На поч. 1990-х рр. із В. Шев­­чуком заснував серію «Українська модерна література». Автор кн. «У пошуках внутрішньої людини: Літературо­знавчі розвідки про В. Шевчука» (2000), «І дороги. І правда. І життя: Автобіографія. Спогади. Літературознавчі розвідки» (2002), «Шіст­­десятники поза пафосом» (2003; усі – Київ). За концепцією мемуар. трилогії «Брама світла», задуманої К. як портрет укр. ін­­телігенції 20 ст. у персоналіях, кожна книга – про окреме покоління: вчителів («Батьки»), од­­нолітків («Шістдесятники») та наступників («Діти» – про нову генерацію твор. інтелігенції Укра­­їни). Перший том «Брама світла. Батьки» (К., 2004) – спогади про «духов. батьків» шістдесятників і розповідь про власне життя. Спогади й роздуми К. про кращих представників 1960–70-х рр. зібрали й доопрацювали друзі для другого тому – «Брама світла: Шістдесятники» (Л., 2009).

Літ.: Коцюбинська М. Людина серед людей: Роман Корогодський у колі дру­­зів і однодумців // Корогодський Р. Бра­­ма світла: Шістдесятники. Л., 2009.

Л. В. Череватенко


Покликання на статтю