Корнюшин Вадим Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Корнюшин Вадим Васильович

КОРНЮ́ШИН Вадим Васильович (08. 07. 1937, Київ) – паразитолог. Брат Ю. Корнюшина. Д-р біол. н. (1992), проф. (2003). Засл. діяч н. і т. України (2012). Премія ім. І. Шмальгаузена НАНУ (1995). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1960). Від 1961 працює в Ін-ті зоології НАНУ (Київ): від 1999 – зав. відділу паразитології. Віце-президент Укр. наук. т-ва паразитологів (від 1995). Ви­­в­­чає фауну, систематику та екологію цестод (стрічкових червів) – паразитів диких і свійсь­­ких тварин, зокрема закономір­­ності формування регіонал. та локал. фауни паразитич. організмів на прикладі цестод птахів, відмінності фауни цестод України й суміж. територій та ін. регіонів. Описав 30 нових для науки видів цестод. Автор розділів у вид. «Фауна України» (К., 1989, т. 33, вип. 3).

Пр.: Определитель паразитов поз­­воночных животных Черного и Азов­­cкого морей. Класс Ленточные черви – Cestoda Rud., 1808. К., 1975 (спів­авт.); Helminths of Fish-Eating Birds of the Palearctic Region. 2. Cestoda and Acanthocephala. Praha, 1985 (спів­авт.); Некоторые проблемы систематики гименолепидоидных цестод (Hymeno­­lepidoidea: Cyclophyllidea) // Проб­­ле­­мы цестодологии: Сб. науч. тр. Зоол. ин-та РАН. С.-Пе­тербург, 1998; Aploparaksis (Tanureria) vanelli sp. n. (Cestoda, Hy­­meno­­lepididae) – паразит чибиса из северо-западной части Украины // ВЗ. 2006. Т. 40, № 2 (спів­авт.); Гельмінти свійського і дикого кота в Україні // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і при­­родокористування України. К., 2010. Вип. 151, ч. 2 (спів­авт.).

В. О. Харченко


Покликання на статтю