Лучка Мирон Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Лучка Мирон Васильович

ЛУ́ЧКА Мирон Васильович (15. 09. 1946, м. Підгайці Терноп. обл.) – матеріалознавець. Д-р тех. н. (2013). Закін. Уман. пед. ін-т (Черкас. обл., 1968). Від 1971 пра­цює в Ін-ті проблем матеріало­знавства НАНУ (Київ): від 2013 – пров. н. с. відділу технології тугоплавких сполук та композиц. наноструктур. покриттів. Наук. дослідження: механохімія і технологія процесів взаємодії у процесі формування та використання композиц. покриттів градієнт. типу триботех. призначення.

Пр.: Гальванопорошкові покриття три­ботехнічного призначення // ПорМ. 2006. № 9/10; Роль адгезії компонентів, локалізації напружень і деформацій в кон­солідації градієнтних гальванопорошкових покриттів та їх працездатності за критичних умов трибонавантаження // Пробл. трибології. 2014. № 1 (спів­авт.).

М. Б. Штерн

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
М. Б. Штерн . Лучка Мирон Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=59514 (дата звернення: 17.09.2021)