Львівське конструкторське бюро — Енциклопедія Сучасної України

Львівське конструкторське бюро

ЛЬВІ́ВСЬКЕ КОНСТРУ́КТОРСЬКЕ БЮРО́ – державне підприємство, що займається розробленням та впровадженням в енергетику дослідно-конструкторської, про­ектно-конструкторської, проект­но-технологічної, нормативної та ціноутворювальної документації. Засн. 1968 як Львів. відділ (від 1972 – філія) ЦКБ «Голов­енергоремонт» Мін-ва енергетики СРСР; від 1991 – Львів. філія ЦКБ Мін-ва енергетики України; від 1993 – філія НВО «Енергопрогрес»; від 1997 – сучасна назва, підпорядк. Мін-ву енергетики та вугіл. пром-сті України. Осн. напрями діяльнос­ті: розроблення проектів орг-ції та виконання робіт з ремонту (заміни), реконструкції (модернізації) обладнання; надання послуг вироб. характеру з обстеження і паспортизації будівель та інж. споруд; розроблен­ня нормат. документації з ціноутворення для складання кошторисно-фінанс. документації на ремонт, заміну, реконструкцію, модернізацію і тех. обслуговування, конструктор. документації на технол. оснащення, засоби механізації трудомістких процесів під час проведення реконструкції, модернізації, ре­монту (заміни) обладнання; про­гнозування ресурсу деталей, вузлів та механізмів, що визначають ефективну, безпечну екс­плуатацію обладнання; орг-ція навч., проведення семінарів з ціноутворення, проведення екс­пертизи (перевірки) кошторисів на ремонт (заміну) енергет. обладнання; розроблення та перегляд нормат. документів з питань охорони праці, пожеж. безпеки та надзвич. ситуацій тощо. На підпр-ві працюють 18 спеціалістів (2015). Дир. – Б. Се­гін (від 2010).

Т. М. Харандюк

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Т. М. Харандюк . Львівське конструкторське бюро // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59610 (дата звернення: 09.05.2021)