Коробкіна Зоя Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Коробкіна Зоя Василівна

КОРО́БКІНА Зоя Василівна (17. 03. 1927, с. Фітініно, нині Саратов. обл., РФ) – товарознавець продоволь­­чих товарів. Д-р тех. н. (1972), проф. (1973). Закін. Моск. ін-т нар. госп-ва (1949). Від 1950 пра­­цювала у Самарканд. кооп. ін-ті (Узбекистан): 1967–73 – зав. каф. товаро­знавства продовол. товарів; 1973–94 – проф. каф. товаро­знавства продовол. товарів Київ. торг.-екон. ун-ту. 1994 виїхала до РФ, працювала у Вла­­димир. пед. ун-ті. Наук. дослідження: стійкість видів і сортів плодів та ягід при транс­портуванні, збереженні й переробленні; стабілізація харч. і біол. цінності плодово-ягід. сировини; консервування плодів та овочів шля­­хом заморожування.

Пр.: Витамины и минеральные вещества плодов и ягод. Москва, 1969; Совершенствование технологии замораживания плодов и овощей. К., 1979; Прогрессивные методы хранения плодов и овощей. К., 1989; Справочник по приемке и реализации про­­довольственных товаров растительного происхождения. К., 1991 (спів­авт.); Товароведение и экспертиза вку­­совых товаров: Учеб. Москва, 2003 (спів­авт.).

А. А. Мазаракі, Н. І. Мазуренко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
А. А. Мазаракі, Н. І. Мазуренко . Коробкіна Зоя Василівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5968 (дата звернення: 17.10.2021)