Коробко Михайло Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Коробко Михайло Іванович

КОРОБКО́ Михайло Іванович (23. 09. 1910, м. Коканд, нині Узбекистан – ?) – фахівець у галузі автоматики та управління. Д-р тех. н. (1970), проф. (1970). Закін. Дні­­проп. металург. ін-т (1948). Пра­цював 1932–34 зав. навч. час­­тини мех. технікуму у Коканді; 1935–45 – зав. лаб., заст. нач. цеху Кузнец. металург. комбінату (Пензен. обл., РФ); 1945–50 – кер. групи Дніпроп. металург. з-ду; 1950–57 – кер. відділу, ст. н. с. Ін-ту використання газу в комунал. госп-ві та пром-сті АН УРСР (Київ); 1957–74 – зав. лаб., зав. відділу, заст. дир. Київ. ін-ту автома­тики. Осн. напрям наук. діяльності – автоматизація вироб. процесів, зокрема в металургії, газовій та скляній пром-стях.

Пр.: Автомати­чес­кое регулирование ритма работы про­катных станов. Мос­ква, 1956; Регули­рова­ние давления в мартеновских пе­­чах // Сталеплавил. произв-во: Сб. ст. Москва, 1959. Дина­ми­чес­кое планирование работы мар­те­нов­ского цеха // Комплекс. автома­тизация произв-ва стали: Сб. ст. К., 1963 (спів­авт); К вопросу об автоматическом регулировании мартеновского производства // Физ.-хим основы ме­­талург. процессов: Сб. ст. Москва, 1964 (спів­авт.); Алгоритм расчета опти­маль­ного состава многокомпонентной шах­ты и принципы его совершенствования в системе адаптивного управления // Механизация и автоматизация упр. 1975. № 5 (спів­авт.).

М. А. Соловйов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. А. Соловйов . Коробко Михайло Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5972 (дата звернення: 26.10.2021)