Коробов Валерій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Коробов Валерій Іванович

КО́РОБОВ Валерій Іванович (27. 09. 1941, с. Сторожеве-1 Воронез. обл., РФ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1984), проф. (1984). Держ. пре­мія України в галузі н. і т. (2010). Медаль С. Корольова (РФ, 2009). Закін. Харків. ун-т (1962), де й працює відтоді: від 1971 – засн. і зав. каф. диференціал. рівнянь та керування. Запропонував ме­­тод функції керованості, роз­­в'язав проблему допустимого позиц. синтезу з обмеженнями як на керування, так і його похідні для різних класів систем; визначив умови повної керованості системами неліній. інте­гро-диференціал. рівнянь; одер­­жав аналіт. розв'язання пробле­­ми ліній. швидкодії; поставив і розв'язав задачу відображуваності траєкторій однієї керов. системи на траєкторії ін. керов. системи з вибраним керуванням.

Пр.: О множествах достижимости // Журн. вычислит. математики и матем. физики. 1970. Т. 10, № 1; Оптимальное быстродействие и степенная проблема моментов // Матем. сб. 1987. Т. 134, № 2 (спів­авт.); Nonsmooth map­­ping of linear control systems // J. Opti­­mization Theory and Applications. 2001. Vol. 108, № 2 (спів­авт.); Geometric cri­­terion for controllability under arbitrary cons­­traints on the control // Там само. 2007. Vol. 134, № 2; Метод функции управляемости. Москва; Ижевск, 2007; Feedback control design for systems with x-discontinuous right-hand side // J. Optimization Theory and Applications. 2011. Vol. 149, № 3 (спів­авт.).

Літ.: Професори Харківського націо­нального університету імені В. Н. Каразіна: Біобібліогр. довід. Х., 2009.

В. О. Скорик


Покликання на статтю