Любецький Віталій Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Любецький Віталій Йосипович

ЛЮБЕ́ЦЬКИЙ Віталій (06. 08. 1949, с. Неділкове Савран. р-ну Одес. обл.) – ветеринарний лікар. Чоловік Т. Любецької. Д-р вет. н. (1998), проф. (2002). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1977), де й працює від 1980 (нині Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України): декан по роботі з іноз. студентами (1985–88), заст. декана (1988–93), декан (2002–06) вет. ф-ту, зав. каф. аку­шерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин (від 1998). Вивчає питання лікування хламідіозу свиней; діагностики, лікування та профілактики післяполог. патології, маститу та неплідності корів.

Пр.: До етіопатогенезу післяродового ендометриту в корів // ВМУ. 1997. № 6; Біохімічний статус крові корів до і після родів у нормі та при патології // ВАН. 1997. № 8; Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології: Підруч. В., 2006; 2008; 2011 (спів­авт.); Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби. Ж., 2011 (спів­авт.); Застосування препарату Рі­фен при лікуванні корів, хворих серозно-катаральним маститом // ВМУ. 2012. № 6.

Ю. В. Жук


Покликання на статтю