Любецький Марко Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Любецький Марко Дмитрович

ЛЮБЕ́ЦЬКИЙ Марко Дмитрович (15. 01. 1912, с. Новокарбівка, нині Любашів. р-ну Одес. обл. – 23. 10. 1994, смт Мала Данилівка Дергачів. р-ну Харків. обл.) – вчений-генетик, селекціонер. Д-р с.-г. н. (1966), проф. (1967). Закін. Хар­ків. зоотех. ін-т (1937), де й пра­цював від 1938 (з перервою): 1961–94 – зав. каф. розведення і генетики с.-г. тварин. Під час 2-ї світ. війни був зоотехніком кінного з-ду в Казахстані. Наук. дослідження: удосконалення продуктив. і племін. якостей сви­ней, віковий підбір у тваринництві, поєднуваність порід, родин та ліній при схрещуванні й гібридизації, встановлення оп­тимал. строків використання пле­мін. і товар. тварин за різних госп. умов.

Пр.: Морфофізіологічні і хімічні зміни органів і тканин при схрещуванні м'яс­них і сальних порід свиней // ВСГН. 1968. № 6 (спів­авт.); Справочник зоотехника. Х., 1976; Наследуемость се­лекционных признаков у свиней при чистопородном разведении и скрещивании // Повышение эффективнос­ти производства свинины: Сб. науч. тр. Харьков. с.-х. ин-та. 1984. Т. 303; Сравнительная эффективность внутрилинейного и межлинейного спаривания при воспроизводстве свиней // Актуал. пробл. производства свинины: Межвуз. сб. науч. тр. по проблеме «сви­нина». О., 1990 (спів­авт.).

Літ.: Барановський Д. І. Любецький Марко Дмитрович (1912–1994) // Вчені-селекціонери у тваринництві. Кн. 1. К., 1997.

А. М. Хохлов


Покликання на статтю