Коробов В’ячеслав Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Коробов В’ячеслав Миколайович

КО́РОБОВ В'ячеслав Миколайович (11. 07. 1940, м. Кем, Карелія, РФ – 23. 07. 2003, Львів) – біохімік. Д-р біол. н. (2003). Закін. Львів. ун-т (1969), де відтоді й працював: 1976–2002 – доц. каф. біохімії, водночас 1985–87 – заст. декана по роботі з іноз. студентами біол. ф-ту; від 2002 – в Ін-ті фіз. оптики (Львів): 2003 – зав. лаб. біооптики. Вивчав про­­цес перетворення оксиду азоту в організмі ссавців за наявності дипептиду карнозину при гіпоксич. стресах, особливості адап­­тації ссавців до гіпоксії різної етіології за участі гемопротеїнів. Автор розділу в кн. «Надежность биологических систем» (К., 1985).

Пр.: Миоглобин: структура, свойст­­ва, синтез, биологическая роль. К., 1992 (спів­авт.); Effects of carnosine and Zn-carnosine on the level of free amino acids the olfactory bulb of rats in hypoxic hypoxia // Neurophysiology. 2000. Vol. 32, № 3 (спів­авт.); Роль оксиду азоту в ре­­гуляції транс­порту газів // УБЖ. 2001. T. 73, № 4; Біохімія оксиду азоту в нормі та за патологій, що супроводжуються гіпоксичним станом організму // Там само. 2002. Т. 74, № 4.

О. В. Коробова


Покликання на статтю