Ляпунов Олександр Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Ляпунов Олександр Михайлович

ЛЯПУНО́В Олександр Михайлович (25. 05(06. 06). 1857, м. Яро­славль, Росія – 03. 11. 1918, Одеса) – математик. Брат Бориса та Сергія Ляпунових. Дійс. чл. С.-Пе­тербур. АН (1901). Закін. С.-Пе­тербур. ун-т (1880), де був залиш. на каф. механіки для підготовки до професор. звання. 1885 захистив магістер. дис. «Об устойчивости эллипсои­дальных форм равновесия вращающейся жидкости» (С.-Пе­тербург, 1884), у 1892 – доктор. дис. «Общая задача об устойчивости движения» (Х., 1892). У 1887–93 викладав у Харків. технол. ін-ті; водночас від 1885 – приват-доц., від 1893 – ординар. проф. каф. приклад. механіки Харків. ун-ту. 1918 читав лекції у Новорос. ун-ті (Одеса). Досліджував теорії потенціалу та ймовірностей. Встановив, що від одних еліпсоїдал. фігур рівноваги відгалужуються близькі до них нееліпсоїдал. фігури рівноваги однорід. рідини, від ін. – слабко неоднорід. рідини. Довів існування близьких до сфери фігур рівноваги повільно обер­тової неоднорід. рідини; відкрив нові фігури рівноваги обертової рідини. 1962 АН СРСР засн. золоту медаль, 1993 – премію ім. Л.

Пр.: О теле наибольшего потенциала // Сообщения и протоколы заседаний Матем. об-ва при Харьков. ун-те. 1886. № 2; Динамика точки: Конспект лекций. Х., 1896; Основания теории деформируемых тел и гидростатика. Х., 1900; О форме небесных тел // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отделение физ.-мат. наук. 1930. № 1; Собрание сочинений: В 6 т. Москва, 1954–65.

Літ.: Александр Михайлович Ляпу­нов: Библиография. Москва; Ленинград, 1953; Цесевич А. Александр Михайло­вич Ляпунов. Москва, 1970; Александр Михайлович Ляпунов: Биобиблиогр. указ. Х., 2007; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

О. М. Боголюбов


Покликання на статтю