Ляхович Костянтин Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Ляхович Костянтин Іванович

ЛЯХО́ВИЧ Костянтин Іванович (06. 08. 1885, м. Острог Волин. губ., нині Рівнен. обл., за ін. даними – м. Хо­рол, нині Полтав. обл. – 16. 04. 1921, Полтава) – політичний діяч, архівіст. Чоловік Н. Ляхович. Закін. Олександрів. реал. уч-ще у Полтаві. Був чл. РСДРП (меншовиків), брав участь у рев. подіях 1905 у Полтаві. Товаришував із В. Короленком, одружився з його дочкою. За політ. діяльність 1909 засудж. до довіч. ув'язнення – поселення у Сибіру, однак за сприяння родини Короленків утік з-під арешту й емігрував до Франції. Працював журналістом у соціаліст. газетах, закін. Тулуз. ун-т. Навесні 1917 повернувся до Полтави. Очолював місц. орг-цію РСДРП (меншовиків), співпрацював із г. «Свободная мысль». 1917–18, 1919, 1920 – депутат Ради робітн. і селян. депутатів, з якої двічі виключався за критику рад. влади. Після гетьман. перевороту П. Скоропадського заарешт., але незабаром звільнений. Від серпня 1918 – 1-й зав. Центр. істор. архіву Полтавщини; від 1919 – зав. підвідділу літ-ри та мист-ва Полтав. губерн. відділу освіти. Організував збір у Полтав. губ. документів з історії краю та рев. руху, передав до Полтав. краєзн. музею значну колекцію мист. творів і старожитностей. Від грудня 1920 – секр. В. Короленка. 1921 заарешт. більшовиками. В ув'язненні захворів на тиф, помер незабаром після звільнення.

Літ.: Герасименко Ф. До історії архівної справи на Полтавщині // Архівна справа. 1928. Кн. 5–6; Граб В. В лавах революційної демократії (К. І. Ляхович) // Архів. зб. до 80-річчя Держ. арх. Полтав. обл.: Мат. наук. конф. П., 1998; Коротенко В. В. Костянтин Ляхович – перший завідувач Центрального історичного архіву Полтавщини // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визв. змагань (1917–1921). К., 1998.

ДА: Держ. арх. Полтав. обл. Ф. 138, оп. 1, спр. 439, арк. 1–51.

Л. В. Ольховська


Покликання на статтю