Королевич Нінель Федорівна — Енциклопедія Сучасної України

Королевич Нінель Федорівна

КОРОЛЕ́ВИЧ Нінель Федорівна (21. 01. 1926, Харків – 06. 12. 2013, Київ) – бібліографознавець. Канд. філол. н. (1968), проф. (1984). Закін. Львів. ун-т (1950). Працювала бібліографом у Центр. наук. б-ці АН УРСР (Київ, 1953–68); від 1968 – у Київ. ун-ті культури і мист-в: зав. каф. заг. бібліографії та книгознавства (1974–93), проф. каф. аналіт.-синтет. обробки документів та заг. бібліографознавства (1993–98). Від 1998 – на пенсії. Досліджувала бібліографію мово­знавства, літературознавства, фольклору, історію та сучас. стан укр. бібліо­графії. Співукладачка бібліогр. покажчиків «Укра­­їнська мова. 1918–1961», «Сло­­в'янська філологія на Україні, 1958–1962» (обидва – 1963), «Слов'янська філологія на Укра­­їні. 1963–1967» (ч. 1, 2, 1968) та ін. Ред. та спів­авторка першого в Україні навч. посібника «Українська радянська бібліографія» (1980), авторка моно­графії «Українські бібліографи ХХ століття» (1998; усі – Київ). Започаткувала разом із Нац. парламент. б-кою України видання cер. «Видатні діячі української книги» (1993). Редагува­­ла ж. «Бібліотекознавство і бібліографія» (1987–92). Авторка низки статей в Укр. літ. енциклопедії та УРЕ. Склала бібліографію до кн. «Леонід Арсенійович Булаховський» І. Білодіда (1968), «Іван Костянтинович Білодід» (1976, спів­авт.; обидві – Київ).

Пр.: Розвиток державної бібліографії в УРСР (1929–1941 рр.) // Бібліотеко­­знавство і бібліографія. Х., 1978. Вип. 18; Російсько-український словник бібліо­графічних термінів. К., 1990 (спів­авт.); Український бібліограф Ю. О. Меженко (1892–1969): Бібліогр. нарис. К., 1993; Федір Кузьмич Сарана: Біобібліогр. покажч. К., 1993 (спів­авт.); Бібліограф М. І. Ясинський (1889–1967): Біобіб­ліогр. нарис. К., 1995 (спів­авт.); Бібліограф Ф. П. Максименко (1897–1983): Біобібліогр. нарис. К., 1995; Бібліографіч­­на діяльність В. В. Дорошенка (1879–1963): Біобібліогр. нарис. К., 1995; Кни­­гознавець, бібліограф і бібліотекар С. І. Маслов (1880–1957): Біобібліогр. нарис. К., 1995 (співавт.); Бібліограф Фе­­дір Пилипович Максименко (1897–1983): Біобібліогр. нарис. К., 1996; Біб­­ліограф Іван Захарович Бойко (1908–1970): Біобібліогр. нарис. К., 1997; Бібліограф Микола Федорович Яшек (1883–1966): Біобібліогр. нарис. К., 1997.

Літ.: Геращенко М. Нінель Коро­­ле­­вич: (До 70-річчя від дня народж.) // БВ. 1996. № 3; Його ж. Бібліограф Н. Ф. Королевич: Біобіб­ліогр. покажч. К., 1996; Заслужений бібліограф Укра­­їни // Вісн. Книжк. палати України. 2005. № 12; Геращенко М. Королевич Нінель Федорівна // Укр. бібліографи: біогр. відомості, профес. діяльність, бібліографія. К., 2008. Вип. 1.

Т. В. Добко


Покликання на статтю