Короїд Олексій Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Короїд Олексій Степанович

КОРОЇ́Д Олексій Степанович (10. 07. 1911, ст. Слюдянка, нині місто Іркут. обл., РФ – 22. 12. 1988, Київ) – економіст, партійний діяч. Канд. екон. н. (1949), чл.-кор. АН УРСР (1961). Держ. нагороди СРСР. Закін. істор. ф-т Ніжин. пед. ін-ту (Черніг. обл., 1932) й екон. ф-ти Харків. ін-ту профес. пед. освіти (1933) та ВПШ при ЦК ВКП(б) (1942). Від 1942 (з перервами) – на парт. роботі, зокрема 1953–54 – заст. зав. відділу науки та культури ЦК КПУ, 1954–55 – секр. Київ. міськкому партії; 1952 – дир., 1955–65 – заст. дир. Ін-ту економіки АН УРСР; за сумісн. 1957–63 – голова Відділ. сусп. наук АН УРСР (обидва – Київ); 1952–53 – заст. міністра вищої і серед. спец. освіти УРСР; 1965–69 – ректор, водночас 1965–76 – зав., від 1977 – в. о. проф. каф. політекономії Київ. ін-ту нар. госп-ва. Наук. дослідження: розвиток с. госп-ва, розміщення про­­дуктив. сил УРСР, політекономія соціалізму.

Пр.: Социалистическое соревнование и дисциплина труда в колхозах. Москва, 1949; Оплата праці в колгоспах. К., 1961; Вопросы статистической методологии и статистико-экономи­­чес­кого анализа. К., 1969 (спів­авт.); Совершенствование управления производством в условиях научно-технического прогресса. К., 1975 (спів­авт.).

О. О. Бєляєв

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю