Магазаник Лев Гіршевич — Енциклопедія Сучасної України

Магазаник Лев Гіршевич

МАГАЗА́НИК Лев Гіршевич (19. 04. 1931, Одеса) – лікар-нейрофізіолог. Д-р біол. н. (1970), проф. (1996), акад. РАН (2016). Держ. премія СРСР (1989). Премія ім. Л. Орбелі РАН (2016). Закін. 1-й Ленінгр. мед. ін-т (нині С.-Петербург, 1955). Працював лікарем. Від 1957 – в Ін-ті еволюц. фізіології і біохімії (С.-Петербург): від 1969 – зав. лаб. біофізики синапт. процесів, згодом – гол. н. с. Наук. дослідження: молекулярні механізми синапт. передачі, зокрема постсинапт. дія медіаторів, функціонування іонних каналів, вибіркова дія різних нейротоксинів на окремі типи рецепторів.

Пр.: Развитие сократительной функции мышц двигательного аппарата. Ленинград, 1974; Блокада ионного канала как подход к исследованию подтипов ампа-рецепторов // Рос. физиол. журн. 1998. № 10; Структурные особенности ионотроп­ных глутаматных рецепторов, выявля­емые блокадой каналов // Там само. 2000. № 9 (спів­авт.); Молеку­­лярные механизмы межней­ронных взаимодействий // Вест. РАН. 2010. Т. 80, № 5/6 (спів­авт.); Influence of external magnesium ions on the NMDA receptor channel block by different types of organic cations // Neuropharmacology. 2012. Vol. 62(5–6) (спів­авт.); N-methyl-D-aspar­­tate receptor channel blockers prevent pentylenetetrazole-induced convulsions and morphological changes in rat brain neurons // J. of Neuroscience Research. 2015. Vol. 93(3) (спів­авт.)

Літ.: Ерофеев Н. П. Л. Г. Магазаник – тропа жизни физиолога // Медицина. ХХІ век. 2006. № 3.

Л. І. Саєнко

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Л. І. Саєнко . Магазаник Лев Гіршевич // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=60186 (дата звернення: 20.10.2021)