Магат Мойсей Абрамович — Енциклопедія Сучасної України

Магат Мойсей Абрамович

МА́ГАТ Мойсей Абрамович (25. 01(06. 02). 1898, Вільно, нині Вільнюс – ?) – лікар-онколог. Д-р мед. н. (1938), проф. Навч. у Петрогр. ун-ті (нині С.-Пе­тер­бург, 1915–18) та Ун-ті св. Володимира у Києві (1918–19). Служив 1919–21 у Червоній армії. У 1925 закін. Київ. мед. ін-т та природн. відділ Київ. ІНО. Відтоді працював у Київ. рентґенорадіол. та онкол. ін-ті (нині Нац. ін-т раку): від 1930 – зав. лаб. експерим. раку, 1933–41 – зав. відділу експерим. біології та медицини. Вивчав етіол. роль чистих канцероген. речовин у генезі раку. Після нападу Німеччини на СРСР 1941 як військ. лікар мобілізов. до Червоної армії. У тому ж році зник безвісти.

Пр.: Роль клеточной проницаемости в проблеме раковой клетки // Вопр. онкологии: Мат. 1-го съезда онкологов. Х., 1936. Т. 9; Об этиологической роли кан­­церогенных веществ // Мат. 1-го з’їзду онкологів УРСР. К., 1940; Об основах действия рентгеновых лучей и лучей ра­­дия на опухоли // Вопр. рентгенологии и смеж. областей. К., 1941. Т. 2; Экспе­­риментальные исследования по химиотерапии опухолей комплексными соединениями железа // Сб. тр. Киев. н.-и. ренгенорадиол. и онкол. ин-та. 1947. Т. 3.

Л. Ф. Арендаревський

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Л. Ф. Арендаревський . Магат Мойсей Абрамович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=60198 (дата звернення: 18.10.2021)