Костянтинівський державний хімічний завод — Енциклопедія Сучасної України

Костянтинівський державний хімічний завод

КОСТЯНТИ́НІВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ХІМІ́ЧНИЙ ЗАВО́Д – одне з найдавніших підприємств хімічної промисловості України. Розташ. у м. Костянтинівка Донец. обл. Засн. 1895 бельг. «Анонім. т-вом Донец. скляних і хім. з-дів у Сантуринівці» для вироб-ва сульфату натрію, необхідного для виготовлення скла. Від 1920, після націоналізації хім. пром-сті в Україні, – сучасна назва. Осн. продукція – сірчана і соляна кис­лоти, сульфат натрію (пізніше сульфат калію). 1930–87 з-д у великих об'ємах випускав фосфорні добрива (простий і гранульов. суперфосфат), кремне­фтористий натрій; 1975–89 інтенсивно виготовляв солі барію (барію гідрат окису, вуглекислий та хлористий барій). 1975–89 на підпр-ві діяло унікал. вироб-во вуглекислого стронцію, 1977 – впер­ше в СРСР налагоджено вироб-во вогнегас. порошків, яке працює й донині. 1986 впрова­д­жено комплекс заходів щодо припинення скидання неочище­них стіч. вод у р. Кривий Горець і Азово-Чорномор. басейн. У структурі – сірчанокислот. (потуж. 450 тис. т щороку) та сульфат-соляний (потуж. 16 тис. т сірчанокислого калію і 28 тис. т тех. соляної кислоти щороку) це­хи, відділ. з вироб-ва вогнегас. порошків (потуж. бл. 3 тис. т що­року) та низка допоміж. підрозді­лів. Найбільших обсягів вироб-ва пром. продукції підпр-во досяг­ло у серед. 1980-х рр. Нині з-д, що зберіг свої вироб. потужно­сті та кваліфікац. кадри, динамічно розвивається (напр., 2010 у порівнянні з 2009 її обсяги зросли вдвічі). Соц. сфера: Будинок культури, база відпочинку. Кількість працівників (2011) – бл. 700 осіб. Дир. – С. Чертков (від 2006).

Ю. М. Зінченко


Покликання на статтю