Костянтинівський завод УКРЦИНК — Енциклопедія Сучасної України

Костянтинівський завод УКРЦИНК

КОСТЯНТИ́НІВСЬКИЙ ЗАВО́Д «УКРЦИ́НК» – підприємство кольорової мета­лургії. Розташ. у м. Костянтинів­ка Донец. обл. Засн. 1930 (буд-во розпочато 1928), коли виготовлено першу продукцію (цинк). 1936 уведено в дію цех з отримання кадмію електролітич. ме­тодом, 1937 – ватержакетний цех з перероблення відходів цинк. вироб-ва, 1938 – сірчанокислот. цех. Під час 2-ї світ. вій­ни устаткування з-ду евакуйова­но у сх. р-ни СРСР, будівлі зруйновано. Відбудовано 1943–45, тоді ж проведено реконструкцію підпр-ва: механізовано тру­домісткі роботи, автоматизова­но технол. процеси тощо. 1951 уведено в експлуатацію випалювал., вилуговувал., сірчанокислот. (перша черга) та електроліз. цехи, 1953 відновлено випуск кадмію, 1954 розпочато вироб-во вторин. свинцю. 1956 з-д першим у СРСР перейшов на повне випалювання цинк. концентратів у печах киплячого шару, 1975–76 освоїв шахтну піч для перероблення вторин. свинцевміс. сировини з випаро­вувал. охолоджуванням кесонів і гарячим дуттям. Осн. продукція: цинк, свинець, олово, кадмій, сірчана кислота, мідний штейн, цинк. купорос тощо. Має влас. житл. фонд та соц.-побут. заклади. Наприкінці 1970-х рр. на з-ді працювали понад 750 осіб, нині (2012) – бл. 50 осіб. Голова правління – В. Яковлєв (від 1994).

Л. І. Некрасова


Покликання на статтю