Костянтинівський краєзнавчий музей — Енциклопедія Сучасної України

Костянтинівський краєзнавчий музей

КОСТЯНТИ́НІВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1967 з ініціативи Б. Донцова, В. Бондаря, К. Якусевич, К. Крилова та ін. Підпорядк. Кос­тянтинів. міськ­відділу культури (Донец. обл.). Від 1973 – на­род­ний. 1982–91 – філія Донец. крає­зн. музею. К. к. м. провадить н.-д., виставк.-експозиц., культурно-масову роботи за те­мами: «Костянтинівка на поч. 19 ст.», «Кос­тянтинівка у ро­ки Великої Вітчизн. вій­ни», «Куль­тура та по­бут костянтинівців у 1950–70-х рр.», «Костянтинівка на сучас. етапі розвитку», «Природа Костянтинів. р-ну». У фондах – понад 8 тис. експонатів. Серед унікал. – карта Бахмут. пов. Катерино­слав. губ., складена 1891 розпорядником Грінером і видана 1915 Бахмут. зем­ством, повне зібрання творів Т. Шевченка, видано 1914 у Катеринославі (нині Дніпропетровськ) за ред. Д. Дорошенка, вишиті жін. сорочки та рушники, предмети побуту, інструменти та прилади для ручного виготовлення пляшок, с.-г. реманент кін. 19 – поч. 20 ст., бандура поч. 20 ст. Музейні працівники організовують зустрічі з відомими людьми, виставки місц. художни­ків, проводять уроки крає­знав­ства, заходи, присвячені пам’ят. датам у житті Костянтинівки та р-ну. Дир. – Р. Карнова (від 2007).

Літ.: Донцов Б. Константиновский краеведческий музей. Д., 1981.

А. М. Новосельський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
А. М. Новосельський . Костянтинівський краєзнавчий музей // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=6024 (дата звернення: 21.06.2021)