Мазаракі Анатолій Антонович — Енциклопедія Сучасної України

Мазаракі Анатолій Антонович

МАЗАРА́КІ Анатолій Антонович (27. 07. 1950, Київ) – економіст. Д-р екон. н. (1995), проф. (1994), акад. НАПНУ (2006). Засл. діяч н. і т. України (1995). Держ. премія України в галузі н. і т. (2012). Пов­ний кавалер ордена «За заслуги» (1998, 2000, 2004). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го (2013) та 4-го (2018) ступ. Закін. Київ. торг.-екон. ін-т (1972). Відтоді працював в Укр. НДІ торгівлі і громад. харчування; 1975–84 – у Раді по вивчен­ню продуктив. сил АН УРСР; 1984–87 – заст. дир. з наук. роботи Респ. проектно-технол. ін-ту торгівлі; 1987–88 – заст. ген. дир. НВО «Торгпрогрес» Мін-ва торгівлі СРСР (усі – Київ); від 1988 – у Київ. торг.-екон. ін-ті (нині ун-т): 1989–90 – декан торг.-екон. ф-ту, 1990–91 – 1-й проректор, від 1991 – ректор, водночас 2009–15 – зав. каф. торг. підприємництва. Досліджує про­блеми розвитку та структур. переорієнтації сфери товар. обігу; розробив пропозиції щодо вирішення проблем регіон. розвитку торгівлі, удосконалення механізму держ. регулювання цієї галузі; створив наук. школу економістів сфери обслуговування. Запропонував нові напрями розвитку сучас. екон. теорії.

Пр.: Функционирование торговли в продовольственном комплексе. 1984 (спів­авт.); Розвиток торгівлі в системі соціальної інфраструктури регіону в умовах становлення ринкової економіки. 1994; Економіка торговельного під­приємства: Підруч. 1999 (спів­авт.); Генезис товарознавства. 2003; Філософія грошей. 2004; Філософський аналіз оптичного статусу феномену грошей. 2004; Торговля: история, цивилизация, мораль. 2010; Товарознавство і торговельне підприємництво. 2014 (спів­авт.); Державне фінансове регулювання економічних перетворень. 2015 (спів­авт.); усі – Київ.

С. В. Мельниченко

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
С. В. Мельниченко . Мазаракі Анатолій Антонович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=60330 (дата звернення: 26.10.2021)