Косько Ігор Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Косько Ігор Костянтинович

КОСЬКО́ Ігор Костянтинович (20. 06. 1918, с-ще Лозова, нині місто Харків. обл. – 28. 01. 1988, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі механіки коливальних процесів. Д-р тех. н. (1974), проф. (1974). Засл. діяч н. і т. УРСР (1955). Навч. у Дніпроп. металург. ін-ті (1937–41), закін. Середньоазій. індустр. ін-т (Ташкент, 1944). Працював у Дніпро­петровську: на вироб-ві; 1947–53 – у металург. ін-ті; від 1953 – в Ун-ті: 1954–62, 1964–66 – зав. каф. теорії механізмів та машин, 1969–88 – зав. каф. приклад. механіки, водночас 1955–59 і 1983–85 – декан фіз.-тех. ф-ту. Розробив діючі зразки косміч. «інкубатора» й «акваріума» (ос­танній використовували у дослідах на біо­супутниках серії «Космос»). Керував створен­ням мех. моделі, наближеної до ру­ки людини для дослідж. динам. системи «рука–інструмент», а та­кож розроблен­ням нових схем акустич. випромінювачів. Осн. наук. праці закритого характеру.

Пр.: Рекуррентные частотные уравнения многомассовых систем // Вопр. прочности, надежности и разрушения мех. систем: Сб. ст. Дн., 1969; Опре­де­ление коэффициента динамичности волнового зубчатого привода во время переходных режимов нагрузки // Там само (спів­авт.); Динамика пере­ходных процессов: Учеб. пособ. Дн., 1988 (спів­авт.).

М. М. Дронь


Покликання на статтю