Косюта Михайло Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Косюта Михайло Васильович

КОСЮ́ТА Михайло Васильович (02. 01. 1951, с. Жданівка Дрогоб. р-ну Львів. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (2002). Чл. НСЖУ (2002). Держ. премія України в галузі освіти (2012). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2000). Закін. Хар­ків. юрид. ін-т (1980). Відтоді пра­цював суддею; 1992–98 – прокурор Волин., 1998–2003 – Одес., від 2005 – Чернів. обл.; водночас від 2004 – проф. каф. орг-ції судових і правоохорон. органів Одес. юрид. академії. Досліджує проблеми розвитку прокуратури України.

Пр.: Перспективи реформування за­конодавства про прокуратуру // Вісн. прокуратури. 2007. № 7; Роль прокуратури у забезпеченні законності при провадженні у справах про адміністра­тивні правопорушення // Вісн. Нац. ака­демії прокуратури України. 2009. № 2.

В. В. Долежан

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. В. Долежан . Косюта Михайло Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=6047 (дата звернення: 23.10.2021)