Майзель Веніамін Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Майзель Веніамін Михайлович

МА́ЙЗЕЛЬ Веніамін Михайлович (20. 06(03. 07). 1900, Мінськ – 28. 02. 1943, м. Уфа, Башкортостан, РФ, похов. у Москві) – фахівець у галузі машинобудування. Д-р інж.-тех. н. (1929), проф. (1930), чл.-кор. АН УРСР (1939). Закін. Харків. технол. (1921), нар. освіти (1922) та нар. госп-ва (1923) ін-ти. Працював інж.-конструктором з гідромашинобудування (1922–25); заст. нач. Наук.-тех. упр. Вищої ради нар. госп-ва УСРР (1925–27); у 1928–41 – проф. харків. ін-тів: технол., мех.-маш.-буд. (1930–41 очолював каф. динаміки і міцності машин), авіац., інж.-буд. і автодорож.; від 1934 – проф., 1936–41 – зав. каф. теор. механіки Харків. ун-ту. Водночас працював в Ін-тах енергетики, буд. механіки АН УРСР, був зав. секції механіки НДІ математики і механіки (1936), очолював групу динаміки машин (1941–43). Наук. дослідження: проблеми гідродинаміки, турбомашинобудування та термопружності. Визначив рух рідини всередині коліс відцентрових насосів з урахуванням впливу числа лопаток і їх профілю. Запропонував новий цикл роботи компресорів. Розвинув оптич. метод дослідж. напруги. Автор фундам. робіт з проблеми напруж. стану пруж. систем під впливом т-ри. Розробив метод експерим. вирішення питання напруж. стану нагрітого тіла, названий його ім'ям. Активно працював над оборон. тематикою. Під час евакуації в Уфі під його кер-вом спів­роб. Ін-ту буд. механіки за особливим завданням Ін-ту ВПС розробили і виготовили спец. тензометр. прилад для запису статич. і динам. напруги в деталях складних конфігурацій, зокрема в гвинтах двигунів літака під час польоту.

Пр.: Sur le mouvement relatif d'un liquide remplissant un vase tournant // Comptes rendus. 1928. Vol. 186, № 21; К исследованию движения жидкости внутри вращающихся лопастей центро­бежных насосов с радикальным профилем лопаток при любом значении внутреннего диаметра лопасти. Х., 1928; К вопросу о работе вязких жидкостей в центробежных насосах. Х., 1931; Справочное руководство по машиностроению. Х., 1937–38; Обобщение теоремы Бетти–Максвелла на случай термического напряженного состояния и некоторые его приложения // Докл. АН СССР. 1941. Т. 30; Температурная задача теории упругости. К., 1951.

Літ.: Львов Г. И., Назаренко С. А., Хавин В. Л. Основные работы члена-корреспондента АН УССР В. М. Май­зеля // Вісн. Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». Сер. Динаміка і міцність машин. 2013. № 58.

О. М. Боголюбов, А. Д. Погребняк


Покликання на статтю