Косяченко Леонід Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Косяченко Леонід Андрійович

КОСЯЧЕ́НКО Леонід Андрійович (17. 10. 1937, с. Лазірки Оржиц. р-ну Полтав. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1981). Закін. Чернів. ун-т (1959), де й працює: 1970–83 – зав. каф. експерим. фізики, 1983–2007 – зав., від 2008 – проф. каф. оп­тоелектроніки. Наук. дослідження: фізика й технології напівпровідник. та опто­електрон. прила­дів; напівпровідник. джерела і детектори оптич. випромінюван­ня в ультрафіолет., видимій та ін­фрачервоній ділянках спектра.

Пр.: Электролюминисцентные источ­ники света. Москва, 1990; Введение в оптоэлектронику. К., 1992 (спів­авт.); Проблемы эффективности фото­элек­трического преобразования в тон­ко­пленочных солнечных элементах CdS/CdTe // ФТП. 2006. № 40; Основи інтегральної та волоконної оптики. Чц., 2008; Efficiency of thin-film CdS/CdTe solar celles // Solar Energy. Vukovar, 2010.

О. Л. Маслянчук

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. Л. Маслянчук . Косяченко Леонід Андрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=6063 (дата звернення: 22.10.2021)