Макаров Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Макаров Володимир Іванович

МАКА́РОВ Володимир Іванович (14. 05. 1937, Москва) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1973), проф. (1993). Закін. Харків. ун-т (1959). Відтоді працював у Харків. фіз.-тех. ін-ті НАНУ: 1968–86 – ст. н. с., 1986–89 – пров. н. с., 1989–94 – зав. лаб.; 1994–2003 – нач. наук.-технол. центру, 2003–08 – пров. інж., 2008–09 – пров. н. с. НВО «Хартрон» (Харків); 2009–11 – пров. н. с. Ін-ту механізації і електрифікації с. госп-ва НААНУ (смт Глеваха Васильків. р-ну Київ. обл.). Наук. дослідження: вплив тиску та домішок на властивості надпровідників і металів; поглинання звуку в надпровідниках і металах; економіка технологій у рослинництві, методологія агроекон. оцінювання якості ґрунтів с.-г. призначення та ефективності способів їх оброблення. Спільно з колегами з Харків. фіз.-тех. ін-ту НАНУ та вченими Моск. ун-ту відкрив явище електронно-топол. фазових переходів металів при пруж. деформаціях (1982); разом з В. Бар'яхтаром обґрунтував теорію аномалій у термодинаміч. властивостях надпровідників при фазових переходах 2,5 роду (1964–82), передбачив новий тип електронно-топол. переходу в металах при зміні енергії Фермі (2005).

Пр.: Об аномалиях температуры сверх­проводящего перехода под давлением // ЖТЭФ. 1965. Т. 48, вып. 6 (спів­авт.); Влияние примесей на эффект давления у таллия // Там само. Т. 49, вып. 1 (спів­авт.); Об особенностях энер­гетической «щели» сверхпроводника // Письма в ЖТЭФ. 1978. Т. 27, вып. 11; Термоэдс и критическая температура сверхпроводящего перехода таллия и рения при топологическом переходе // Там само. 1985. Т. 42, вып. 4 (спів­авт.); Новый тип топологического элек­трон­ного перехода в металлах при изменении энергии Ферми // ФНТ. 2005. Т. 31, № 3/4 (спів­авт.); Економічні основи визначення оптимальних норм добрив для підживлення рослин у технологіях точного рослинництва // Вісн. аграр. науки. 2011. № 4 (спів­авт.); Нова методологія агроекономічної оцінки ефективності способів обробітку грун­ту // Там само. 2011. № 5 (спів­авт.).

В. Г. Бар'яхтар, М. П. Лісовий


Покликання на статтю