Костогриз Сергій Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Костогриз Сергій Григорович

КОСТОГРИ́З Сергій Григорович (30. 01. 1941, с. Вовчок Бершад. р-ну Вінн. обл.) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1995), проф. (1997). Закін. Львів. лісотех. ін-т (1963). Від 1969 працює у Хмельн. ун-ті: 1975–82 – декан мех. ф-ту, 1982–2002 – проректор з навч. роботи, від 2002 – 1-й проректор. Основні напрями наук. досліджень: механі­ка номінал. нерухомого фрикцій. контакту; моніториг якості навч. процесу у ВНЗ.

Пр.: Математическая модель вибра­ционного трения в номинально неподвижном фрикционном контакте // Ви­брации в технике и технологиях. 1995. № 1–3; Вибрационное трение в номинально неподвижном контакте в преде­лах полного предварительного смеще­ния // Пробл. трибології. 1997. № 3; Мо­ніторинг якості навчального проце­су у вищому закладі освіти. Хм., 2009; Кулач­ково-цівкові механізми перерив­час­того обертового руху вихідної ланки. Хм., 2010 (спів­авт.).

Літ.: Наукові праці Костогриза Сергія Григоровича: Бібліографія вчених Технол. ун-ту Поділля. Хм., 1998.

І. Л. Андрієнко


Покликання на статтю