Костоломов Едгар Пилипович — Енциклопедія Сучасної України

Костоломов Едгар Пилипович

КОСТОЛО́МОВ Едгар Пилипович (28. 01. 1937, м. Бердянськ, нині Запоріз. обл.) – фахівець у галузі організації та керування підпри­ємствами. Д-р тех. н. (1989), проф. (1990). Держ. премія СРСР у галузі н. і т. (1977). Закін. Запоріз. маш.-буд. ін-т (1960). Пра­цював інж.-конструктором, гол. інж. Київ. радіозаводу (1960–76); у Мін-ві заг. машинобудування СРСР (1976–80); дир. орг-ції «Агат» НДІ упр. орг-ції економіки СРСР (1980–82; обидва – Мос­ква); від 1982 (з перервою) – у Севастоп. тех. ун-ті: 1985–90 – зав. каф. приладобудування, від 1999 – проф. каф. менеджменту. 1991–93 – заст. голови Севас­топ. міської адміністрації; 1993–99 – пров. н. с. Севастоп. КБ радіо­зв'язку. Наук. дослідження: системи керування ракетно-косміч. техніки, методологія орг-ції вироб-ва склад. техніки (системи стикуван­ня косміч. об'єктів, керування стратег. ракет. комплексами то­що), керування ефективністю та конкурентоспроможністю бізнес-діяльності.

Пр.: Ускоренная разработка технологических процесов на основе комплексной стандартизации элементов технологии. К., 1971; Научные основы интенсификации цикла «разработка–производсто» наукоемкой техники. Москва, 1990; Основы интенсификации технологического обеспечения разра­ботки и освоения новых изделий. К., 1990; Концепция управления эконо­мической эффективностью бизнес-деятельности. Св., 2008; Основы методологии управления конкуренто­спо­собностью бизнес-деятельности. Св., 2009; Концепция управления эконо­мической эффективностью бизнес-деятельности. Св., 2010.

В. І. Трощенко


Покликання на статтю