Макарова Олена Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Макарова Олена Володимирівна

МАКА́РОВА Олена Володимирівна (08. 03. 1964, м. Топкі Кемеров. обл., РФ) – економіст, демограф. Д-р екон. н. (2004), чл.-кор. НАНУ (2015). Премія ім. М. Туган-Барановського НАНУ (2011). Закін. Харків. інж.-екон. ін-т (1987). Працювала у Кіровогр. обл. центрі зайнятості (1991–92); Раді по вивченню продуктив. сил України (1995–2003); від 2003 – у Ін-ті демографії та соц. дослідж. НАНУ (обидва – Київ): від 2003 – зав. відділу дослідж. людського розвитку, водночас від 2007 – заст. дир. з наук. роботи; також у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т» читала курси соц. статистики та соц. політики, в Ін-ті перепідготовки працівників Держ. служби зайнятості (Київ) – курс демографії. Наук. дослідження: проблеми людського розвитку, соц. захист насел., оцінка соц. програм, ґендерні питання. Брала безпосередню участь у реалізації понад 50-ти наук. проектів і н.-д. робіт (зокрема як відповідал. виконавець і кер.) на замовлення Президії НАНУ, центр. та місц. органів виконав. влади, міжнар. установ та орг-цій (ООН, Світ. банку тощо), серед яких – «Людський розвиток в умовах нестабільності процесів відтворення населення», «Модель соціально-демографічних трансформацій в Україні ХХІ століття», «Наукове обґрунтування середньострокових пріоритетів бюд­жетної політики забезпечення сталого людського розвитку», «Соціальні аспекти політики сталого людського розвитку в Україні».

Пр.: Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки. 2004; Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій. 2006 (спів­авт.); Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір. 2008 (спів­авт.); Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків. 2010 (спів­авт.); Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики. 2014 (спів­авт.); Соціальна політика в Україні. 2015 (усі – Київ).

В. В. Черніченко


Покликання на статтю