Косторной Сергій Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Косторной Сергій Дмитрович

КОСТО́РНОЙ Сергій Дмитрович (22. 08. 1939, с. Косторне Курської обл., РФ) – фахівець у галузі механіки рідини й газу. Д-р тех. н. (1992), проф. (1994). Закін. Харків. політех. ін-т (1962), де відтоді й працював. Від 1969 – у Сум. ун-ті (з перервами): 1974–83 – декан ф-ту хім. машинобудування, 1996–97 – проф. каф. приклад. математики, від 2008 – матем. аналізу і методів оптимізації; 1995–96 – зав. каф. процесів і апаратів хім. технології Херсон. індустр. ін-ту; 1998–2008 – проф. каф. вищої математики Сум. аграр. ун-ту. Досліджує питання матем. моделювання протікання рідини в гідравліч. машинах з метою визначення їхніх характеристик. Спів­автор розділу в кн. «Теория и практика насосо- и компрессоростроения» (С., 2011).

Пр.: The Numerical Modelling of Influ­ence of Cometric Parameters of the Hyd­raulic Turbines Supply on its Hydrody­namic Performances // Buletinul Univer­sitatii Petrol Gaze din Ploisti. Ser. Tech­nica. 2003. Vol. 55, № 1; Пределы приме­нимости модели пограничного слоя в задачах обтекания тел // Вісн. Сум. аграр. ун-ту. 2008. Вип. 1; О некоторых неточностях в курсах технической гидромеханики при интегрировании урав­нений движения идеальной жидкости // Вісн. Сум. ун-ту. Сер. Тех. науки. 2011. Т. 1, № 3 (спів­авт.).

К. Г. Малютін


Покликання на статтю