Маковський Володимир Матвійович — Енциклопедія Сучасної України

Маковський Володимир Матвійович

МАКО́ВСЬКИЙ Володимир Матвійович (15(27). 07. 1870, м. Єйськ, нині Краснодар. краю, РФ – 03. 01. 1941, Харків) – фахівець у галузі турбінобудування. Д-р тех. н. (1935). Засл. проф. України (1924). Закін. Харків. технол. ін-т (1894). Працював 1896–99 заст. нач. Гол. паровоз. майстерень у Харкові. 1899 за участь у рев. русі висланий у м. Грозний (нині Че­чня, РФ), 1900–04 – зав. мех. об­ладнання нафт. промислів. 1904–30 – викл. Катериносл. гірн. уч-ща (нині Нац. гірн. ун-т, Дніпро), де пройшов шлях від асист. каф. приклад. і гірн.-завод. механіки до ректора (1926–28), відкрив спеціальності з підготовки інж. машинобудівників теплових установок. 1910 – у закордон. відрядженні в Німеччині та Швейцарії, після повернення з якого організував теплосилову лаб. Від 1930 – у Харків. мех.-маш.-буд. ін-ті (згодом Харків. політех. ін-т), де створив каф. турбінобудування і заснував (1933) першу в СРСР газотурбінну лаб. при ній, які й очолив. За проектом М. на Харків. турбогенератор. з-ді побудовано (1940) першу вітчизн. стаціонарну газову турбіну потуж. 736 кВт (1000 к. с.). Засн. газотурбобудування у СРСР. Наук. праці присвяч. нафт. промислам, досліджував теплосилове обладнання, великі газоповітро- та пароповітродувні машини.

Пр.: Обзор нефтяной промышлен­ности // Обзор Бакин. пром-сти. Баку, 1903. Ч. 3; Очерк системы рудничных подъемников в связи с данными практики Донецкого бассейна. Екатеринослав, 1909; Опыт исследования тур­бин внутреннего сгорания с посто­янным давлением сгорания. Х.; К., 1925; Паровые турбины. Дн., 1928; Воздуходувные машины. Х.; К., 1933; Повітродувні машини. Ч. 1–2. Х.; К., 1933; Конспект лекций по технической термодинамике. Ч. 1–2. Х., 1934.

Літ.: Шевченко Е. П. Владимир Ма­твеевич Маковский // ВМаш. 1955. № 7; Шнеэ Я. И. К пятнадцатилетию со дня смерти заслуженного профессора В. М. Маковского // Энергомашино­строение. 1956. № 6; Шаповал І. М. Маковський Володимир. К., 1974.

Г. О. Гапон


Покликання на статтю