Костржицький Анатолій Ігорович — Енциклопедія Сучасної України

Костржицький Анатолій Ігорович

КОСТРЖИ́ЦЬКИЙ Анатолій Ігорович (02. 12. 1946, Одеса – 31. 12. 2008, там само) – фахівець у галузі електрохімії. Д-р тех. н. (1988), проф. (1989). Закін. Одес. політех. ін-т (1970), де й працює від 1971 (нині акаде­мія харч. технологій): від 1999 – зав. каф. фіз. і колоїд. хімії. Наук. дослідження: технологія одержання і властивості багатокомпонент. вакуум. плівок і покриттів, механохімія катод. покриттів на сталі, фіз.-хім. властивості і елек­трохімія конденсов. металевих систем.

Пр.: Многокомпонентные вакуум­ные покрытия. Москва, 1987; Справочник оператора установок по нанесению по­к­рытия в вакууме. Москва, 1991; Много­компонентные конденса­цион­ные плен­ки высокой проводимости. О., 2008; Фізична та колоїдна хімія: Навч. посіб. К., 2008; Физико-химические основы технологии мно­го­компонентных кон­денсационных покрытий. О., 2009 (усі – спів­авт.).

Л. В. Капрельянц


Покликання на статтю