Мавридін Володимир Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Мавридін Володимир Петрович

МАКРИ́ДІН Володимир Петрович (05. 05. 1915, Риґа – 27. 04. 2001, Мос­ква) – геолог, палеонтолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1959), проф. (1961). Засл. діяч н. і т. УРСР (1980). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Харків. ун-т (1946), де відтоді й працював: 1960–90 – зав. каф. заг. геології і палеонтології. Осн. наук. інтереси присвяч. вивченню безхребетних юрського періоду, палеогеографії та біостратиграфії. Опрацював нові методики дослідж. викоп. раковин молюсків і брахіопод за їхньою структурою, мінерал. і хім. елементар. речовин. складом. Засн. Харків. наук. школи палеонтологів – фахівців з мезокайнозой. брахіопод. Під його кер-вом у Харкові проведено 3 Всесоюз. конф. з мезокайнозой. брахіопод. Почес. чл. Всесоюз. палеонтол. і геол. т-в (1985). Був засн. і кер. Харків. відділ. Всесоюз. і Укр. палеонтол. т-в, віце-президентом Укр. палеонтол. т-ва. Брав участь в укладанні слов.-довід. «Палеонтология и палеоэкология» (Мос­ква, 1995). У 2015 у Харків. ун-ті проведено наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. М.

Пр.: Брахиоподы верхнеюрских отло­­жений Донецкого кряжа. Х., 1952; Фации и палеография юрских отложений Восточно-Украинского газонефтенос­ного бассейна. Х., 1960 (спів­авт.); Бра­хиоподы юрских отложений Русской платформы и некоторых прилежащих к ней областей. Москва, 1964; Успехи и проблемы исследований структуры (гистологии) экзоскелета беспозвоноч­ных организмов // Ископаемые организ­мы и стратиграфия осадоч. чехла Укра­ины. К., 1985; Современная палеонтология. Т. 1–2. Москва, 1988 (спів­авт.).

Літ.: Барсков И. С., Эпштейн В. М., Алексеев А. С. Владимир Петрович Макридин // Бюл. Моск. об-ва испы­тателей природы. Отдел геол. 2002. Т. 77, № 4; Макаренко Д. Є. Макридін Володимир Петрович (До 90-річчя від дня народж.) // ГЖ. 2005. № 2; Володимир Петрович Макрідін (До століття від дня народж.) // Вісн. Харків. ун-ту. Сер. Геологія. Географія. Екологія. 2015. Вип. 42.

Д. Є. Макаренко

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Д. Є. Макаренко . Мавридін Володимир Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=60830 (дата звернення: 20.10.2021)