Костриков Сергій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Костриков Сергій Васильович

КО́СТРИКОВ Сергій Васильович (05. 02. 1956, с-ще Арциз, нині місто Одес. обл.) – фізико-географ, геоморфолог. Д-р геогр. н. (2007). Закін. Харків. ун-т (1979). Учите­лював. Від 1984 – у Харків. ун-ті: від 2007 – проф. каф. геогр. мо­ніторингу та охорони природи. Наук. дослідження: геоінформ. моделювання різноманіт. компонентів природно-антропоген. довкілля, зокрема водозбір. ба­сейнів; теорія флювіал. рельєфо­утворення; моделювання флювіал. рельєфу і гідрол. режиму території; теорія просторового гідрол.-геоморфол. аналізу. На рівні світ. аналогів розробив про­грамне забезпечення для моде­лювання постій. та тимчас. водо­токів, річк. і яружно-балк. водозборів.

Пр.: Some aspects of the computer technologies application // New Trends in Ecology Research. New York, 2005 (спів­авт.); Флювіальні геоморфосистеми: дослідж. й розробки Харків. геоморфол. школи. Х., 2006 (спів­авт.); Оцінка проце­су водної ерозії по геоінформаційних моделях річкових басейнів // Теор. та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. пр. К., 2007.

С. Ю. Бортник


Покликання на статтю