Костриця Микола Юхимович — Енциклопедія Сучасної України

Костриця Микола Юхимович

КОСТРИ́ЦЯ Микола Юхимович (20. 09. 1942, Житомир – 23. 04. 2014, там само) – економгеограф, крає­знавець. Д-р геогр. н. (2007), проф. (2008). Чл. НСЖУ (1991). Всеукр. премія ім. І. Огієн­ка (2010). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2011). Закін. Київ. ун-т (1966). Учителював. Працював 1971–76 на Житомир. дит.-екс­курсій. станції; водночас 1973–76 – у Житомир. с.-г. ін-ті; 1976–84 – у Київ. ін-ті удосконалення вчителів; за сумісн. 1977–84 – у Київ. пед. ін-ті; 1984–86 – Центр. ін-ті удосконалення вчителів (Київ); від 1986 – у Житомир. ін-ті після­диплом. пед. освіти: 1999–2009 – зав. каф. природн.-матем. дисци­плін, 2010 – зав., 2011 – проф. каф. методики викладання навч. предме­тів. Від 1993 – пре­зидент Житомир. наук.-крає­зн. т-ва дослідників Волині та гол. ред. йо­го наук. зб. «Велика Волинь». Вивчав проблеми територ.-галуз. струк­тури та розміщення продуктив. сил України, розробляв теор.-методол. засади нац. крає­знав­ства. Автор низки статей в ЕСУ.

Пр.: Географія Житомирської облас­ті. 1993; Рідний край: Навч. посіб. 2-е вид. 1996; Природа і матеріальна куль­тура Житомирщини: Посіб. 1999 (спів­авт.); Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті. 2001; Україн­ське географічне крає­знавство: теорія, історія, постаті, практика. 2006; Житомирщина туристична. 2009 (спів­авт.); усі – Житомир. Літ.: Баженов Л. В. Відомий учений, крає­знавець, освітянин України // Житомирщина на зламі тисячоліть: Наук. зб. т-ва «Велика Волинь». Ж., 2000. Т. 21; М. Ю. Костриця: вчений, крає­знавець, педагог, громадський діяч: Біб­ліогр. покажч. Ж., 2007; Грузська Л., Косенко В. Микола Юхимович Костри­ця – педагог, вчений-географ, організатор краєзнавчого руху в Україні // Краєзнавство. 2012. № 4.

Л. В. Баженов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Л. В. Баженов . Костриця Микола Юхимович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=6094 (дата звернення: 18.10.2021)