Максимович Ярослав Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Максимович Ярослав Борисович

МАКСИМО́ВИЧ Ярослав Борисович (14. 10. 1919, м. Катеринослав, нині Дніпро – 09. 11. 1985, Одеса) – фар­маколог. Брат М. Максимовича. Д-р мед. н. (1960), проф. (1961). Навч. у Дніпроп. мед. ін-ті (від 1937), закін. Львів. мед. ін-т (1946), де й працював. 1953–56 – зав. лаб. фізіології, 1956–57 – заст. дир. з наук. роботи Львів. НДІ охорони материнства і дитинства (нині Ін-т спадк. патології НАМНУ); 1957–60 – зав. каф. фармакології Луган. мед. ін-ту; 1960–85 – зав. однойм. каф., водночас 1965–69 – декан лікув. ф-ту Одес. мед. ін-ту. Вивчав фармакодинаміку вітамінів (зокрема механізми фармакодинаміки нікотин. кислоти, її вплив на ріст пухлин) і створював на їхній основі лікар. засоби. Співавтор мед. препаратів «Нікетан», «Нікофілін».

Пр.: Объективный тест для опреде­ления РР-витаминной обеспеченно­сти человека // Вопр. питания. 1961. № 2; О целесообразности включения никотиновой кислоты в комплекс лечения больных раком желудка // ВД. 1967. № 7 (спів­авт.); Обеспеченность организма никотиновой кислотой при термических ожогах // Там само. 1970. № 11 (спів­авт.); Прописывание, несовместимость и побочное действие ле­карственных средств. К., 1971; 1974; 1979; 1987; Биохимические нарушения при хроническом потреблении алкоголя и пути их коррекции // УБЖ. 1983. № 6 (спів­авт.); Основы теории и практики метаболитной фармакотерапии. О., 1983.

Літ.: Кресюн В. И. Жизнь, отданная людям: К 90-летию со дня рожд. Я. Мак­симовича // Одес. мед. журн. 2009. № 6; Золотарев А. Е., Ильин И. И., Луки Л. Г. Биографический словарь профессоров Одесского медицинского института им. Н. И. Пирогова (1900–1990 гг.). О., 1992.

К. К. Васильєв

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
К. К. Васильєв . Максимович Ярослав Борисович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=60958 (дата звернення: 25.10.2021)