Костробій Петро Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Костробій Петро Петрович

КОСТРОБІ́Й Петро Петрович (19. 12. 1949, смт Богородчани Станіслав., ни­ні Івано-Фр. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2009), проф. (1999). Закін. Львів. ун-т (1970). Працював у Львів. відділі Ін-ту теор. фізики АН УРСР (1971–79); від 1979 – у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»: від 1991 – проректор з навч. роботи, від 2005 – зав. каф. приклад. математики. Наук. до­с­лідж.: квант.-статист. моделю­ван­ня властивостей металів за наявності поверхні поділу; реакц.-дифуз. процеси в системах «ме­тал–газ».

Пр.: Узагальнені рівняння реакційно-дифузійних процесів у теорії каталітичних реакцій // Фіз.-матем. моделювання та інформ. технології: Наук. зб. 2008. Вип. 8; Про одну модель тонкої електронної плівки // Обчислюв. мате­матика і матем. проблеми механіки: Те­зи міжнар. наук. конф., 31 серпня – 4 ве­ресня 2009, Львів. 2009; Реакційно-дифузійні процеси в системах «метал–газ». 2009 (усі – Львів, спів­авт.).

О. В. Шишка


Покликання на статтю