Костроміна Вікторія Павлівна — Енциклопедія Сучасної України

Костроміна Вікторія Павлівна

КОСТРОМІНА́ Вікторія Павлівна (24. 08. 1936, м. Свердловськ, нині Єкатерин­бург, РФ) – лікар-педіатр. Д-р мед. н. (1981), проф. (1990). За­кін. Київ. мед. ін-т (1959). Працю­вала лікарем. Від 1966 – в Ін-ті фтизіатрії і пульмонології НАМНУ (Київ): від 1986 – зав. відділу фти­зіопедіатрії. Вивчає проблеми про­філактики, раннього виявлен­ня та лікування туберкульозу в дітей, його перебіг у дітей, які мешкають на забруднених радіонуклідами територіях. Розроб­ляє режими хіміо- та імунопрофілактики, схеми використання патогенет. засобів і лікування су­путніх захворювань.

Пр.: Аналіз причин летальності дітей від туберкульозного менінгіту // УПЖ. 1995. № 4; Вивчення розподілу антигенів гістосумісності для виділення груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу у дітей // ПМед. 1998. № 5–­­6; Особливості лікування та клінічного перебігу НЗЛ у дітей, інфікованих та неінфікованих туберкульозом, що меш­кають в екологічно забруднених регіонах // ПАГ. 1999. № 6; Вікові особливо­сті вперше виявленого туберкульозу органів дихання у дітей // УПЖ. 2008. № 2; Гострий бронхіт у дітей: сучасні аспекти протизапальної терапії // Соврем. педиатрия. 2010. № 1(29); усі – спів­авт.

В. О. Юхимець


Покликання на статтю