Малєтін Юрій Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Малєтін Юрій Андрійович

МАЛЄ́ТІН Юрій Андрійович (15. 01. 1949, Москва) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1990). Закін. Моск. ун-т (1971). Працював у НДІ нафтохім. пром-сті (1971–73); Ін-ті заг. та неорган. хімії НАНУ (1973–2002; обидва – Київ): від 1987 – зав. відділу хімії комплекс. сполук; Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т»: зав. каф. фіз. хімії (2002–08); від 2008 – зав. відділу нанорозмір. вуглец. матеріалів для енергозбереження Ін-ту сорбції та проблем ендо­екології НАНУ (Київ). Наук. дослідження: хімія комплекс. сполук; кінетика і механізм реакцій переносу електрона; вивчення та розроблення електрод. матеріалів і електрохім. систем для конденсаторів подвій. електр. шару (суперконденсаторів).

Пр.: Классификация окислительно-восстановительных реакций комплекс­­ных соединений // УХЖ. 1993. Т. 59; Matching the nanoporouscarbon electro­­des and organic electrolytes in double layer capacitors // Appl. Phys. A. 2006. Vol. 82 (спів­авт.); Carbon Based Electro­chemical Double Layer Capacitors of Low Internal Resistance // Energy Environ. Res. 2013. Vol. 3, № 2 (спів­авт.); Радиационная восприимчивость суперкон­денсаторов и перспективы их космического применения // КНТ. 2013. Т. 19, № 3 (спів­авт.); Моделювання та оптимізація комбінованих накопичувачів енергії з урахуванням надійності, впливу температури та радіаційного випромінювання // Там само. 2015. Т. 21, № 2 (спів­авт.).

В. Й. Василенко


Покликання на статтю