Малинка Олександр Никифорович — Енциклопедія Сучасної України

Малинка Олександр Никифорович

МАЛИ́НКА Олександр Никифорович (07(19). 08. 1865, м-ко Мрин Ніжин. пов. Черніг. губ., нині село Носів. р-ну Черніг. обл. – 22. 05. 1941, Київ) – етнограф, фольк­лорист. Дійс. чл. Етногр. комісії ВУАН. Чл. Імператор. т-ва любителів природознавства, антропології та етнографії при Моск. ун-ті. Закін. Ніжин. істор.-філол. ін-т (нині Черніг. обл., 1890). Служив наглядачем 2-ї Київ. г-зії; працював викл. Черкас., Ос­троз. (нині Рівнен. обл.) г-зій; від 1898 – викл. рос. мови і словесності у чол. та жін. г-зіях Галичини, 1911 – викл. 3-ї Київ. г-зії; також учителював у м. Глухів (нині Сум. обл.), Кременчук (нині Полтав. обл.), Полтаві. Від 1930 – на пенсії. Збирав і опрацьовував етногр. та фольклорні матеріали. Досліджував звичаєву обрядовість (родини, хрестини, укр. весілля, свята та звичаї). У 1890-і рр. – на поч. 20 ст. у часописах «Кіевская старина» та «Этнографическое обозрѣніе» опублікував бл. 30 праць про кобзар. та лірниц. мист-ва в Україні, укр. кобзарів і лірників (С. Власка, П. Гераська, А. Гуменюка, Н. Дудки, А. Іваницького, А. Корнієнка, Є. Мокровоза, Т. Пархоменка, О. Побігайла, М. Прищенка, Д. Симоненка), записів різних жанрів усної нар. творчості. Найвагоміша праця – «Сборник материалов по малорусскому фольклору (Черниговской, Волынской, Полтавской и некоторых др. губерний)» на­друк. Черніг. земством 1902, за яку М. отримав премію ім. М. Го­голя С.-Пе­тербур. АН. У 2-й пол. 1920-х рр. надрукував низку праць в укр. етногр. вид. «Етнографічний вісник», «Побут», «Первісне громадянство та його пережитки на Україні» та ін.

Пр.: Особенности говора м. Мрина Неженского уезда Черниговской губернии. К., 1891; Живой вертеп // Этногр. обозрение. 1897. № 4; Малорусское веселье. Обряды и песни Полтавской губернии. С.-Пе­тербург, 1898; К истории народного театра. Москва, 1898; Обряды и песни Харьковской губернии, Ахтырского уезда // Этногр. обозрение. 1898. № 4; Родины и крестины: Описание обрядов м. Мрина Неженского уезда. К., 1898; Писанки и крашанки // Этногр. обозрение. 1899. № 1–2; Кобзари и лирники Терентий Пархоменко, Никифор Дудка и Алексей Побегайло. Чг., 1903; К вопросу об источнике «Москаля-чарівника» Котляревского // КС. 1903. № 7–8.

Літ.: Лавров Ф. Кобзарі. К., 1980; Борисенко В. Весільні звичаї та обряди на Україні: Істор.-етногр. дослідж. К., 1988; Терлецький В. З берегів Шостки. С., 1995.

В. В. Терлецький


Покликання на статтю